Podatność CVE-1999-0004


Publikacja: 1997-12-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MIME buffer overflow in email clients, e.g. Solaris mailtool and Outlook.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
University of washington -> PINE 
SCO -> Unixware 
HP -> Dtmail 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1998/ms98-008

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top