Podatność CVE-1999-0010


Publikacja: 1998-04-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Denial of Service vulnerability in BIND 8 Releases via maliciously formatted DNS messages.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SCO -> Open desktop 
SCO -> Openserver 
SCO -> UNIX 
SCO -> Unixware 
Redhat -> Linux 
Netbsd -> Netbsd 
NEC -> Asl ux 4800 
ISC -> BIND 
IBM -> AIX 
Data general -> Dg ux 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/19980603-01-PX
http://www1.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=HPSBUX9808-083

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top