Podatność CVE-1999-0024


Publikacja: 1997-08-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
DNS cache poisoning via BIND, by predictable query IDs.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SCO -> Open desktop 
SCO -> Openserver 
SCO -> UNIX 
SCO -> Unixware 
NEC -> Asl ux 4800 
NEC -> Ews-ux v 
NEC -> Up-ux v 
ISC -> BIND 
IBM -> AIX 
BSDI -> Bsd os 


Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top