Podatność CVE-1999-0034


Publikacja: 1997-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in suidperl (sperl), Perl 4.x and 5.x.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SGI -> Freeware 
Redhat -> Linux 
Larry wall -> PERL 
BSDI -> Bsd os 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top