Podatność CVE-1999-0040


Publikacja: 1997-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Xt library of X Windowing System allows local users to execute commands with root privileges.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SGI -> IRIX 
NEC -> Asl ux 4800 
NEC -> Ews-ux v 
NEC -> Up-ux v 
IBM -> AIX 
HP -> Hp-ux 
Freebsd -> Freebsd 
BSDI -> Bsd os 


Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top