Podatność CVE-1999-0048


Publikacja: 1997-01-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Talkd, when given corrupt DNS information, can be used to execute arbitrary commands with root privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NEC -> Asl ux 4800 
NEC -> Ews-ux v 
NEC -> Up-ux v 
IBM -> AIX 
Debian -> Netkit 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doctype=coll&doc=secbull/147

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top