Podatność CVE-1999-0078


Publikacja: 1996-04-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
pcnfsd (aka rpc.pcnfsd) allows local users to change file permissions, or execute arbitrary commands through arguments in the RPC call.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SGI -> IRIX 
SCO -> Openserver 
SCO -> Unixware 
NEXT -> Nextstep 
NEC -> Up-ux v 
NCR -> Mp-ras 
IBM -> AIX 
HP -> Hp-ux 
Freebsd -> Freebsd 
BSDI -> Bsd os 


Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top