Podatność CVE-1999-0128


Publikacja: 1996-12-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Oversized ICMP ping packets can result in a denial of service, aka Ping o' Death.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Sunos 
SCO -> Internet faststart 
SCO -> Open desktop 
SCO -> Openserver 
SCO -> Tcp ip 
Linux -> Linux kernel 
IBM -> SNG 
IBM -> AIX 
Digital -> Osf 1 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top