Podatność CVE-1999-0133


Publikacja: 1996-08-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
fm_fls license server for Adobe Framemaker allows local users to overwrite arbitrary files and gain root access.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Adobe -> Framemaker 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top