Podatność CVE-1999-0345


Publikacja: 1997-01-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Jolt ICMP attack causes a denial of service in Windows 95 and Windows NT systems.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Sunos 
SCO -> Internet faststart 
SCO -> Open desktop 
SCO -> Openserver 
IBM -> SNG 
IBM -> AIX 
Freebsd -> Freebsd 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top