Podatność CVE-1999-0372


Publikacja: 1999-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The installer for BackOffice Server includes account names and passwords in a setup file (reboot.ini) which is not deleted.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Backoffice 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows nt 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q217004
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-005

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top