Podatność CVE-1999-0375


Publikacja: 1999-02-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in webd in Network Flight Recorder (NFR) 2.0.2-Research allows remote attackers to execute commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Network flight recorder -> Network flight recorder 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top