Podatność CVE-1999-0379


Publikacja: 1999-02-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Taskpads allows remote web sites to execute commands on the visiting user's machine via certain methods that are marked as Safe for Scripting.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Backoffice resource kit 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/498
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-007

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top