Podatność CVE-1999-0427


Publikacja: 2000-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Eudora 4.1 allows remote attackers to perform a denial of service by sending attachments with long file names.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Eudora 
Qualcomm -> Eudora light 
Qualcomm -> Eudora pro 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top