Podatność CVE-1999-0524


Publikacja: 1997-08-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ICMP information such as (1) netmask and (2) timestamp is allowed from arbitrary hosts.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
0/10
0/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Brak
Affected software
Windriver -> Bsdos 
Santa cruz operation -> Sco unix 
Novell -> Netware 
Microsoft -> All windows 
Linux -> Linux kernel 
IBM -> AIX 
IBM -> OS2 
HP -> Hp-ux 
HP -> Tru64 
Cisco -> IOS 
Apple -> Mac os 
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
http://descriptions.securescout.com/tc/11010
http://descriptions.securescout.com/tc/11011
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10705
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&externalId=1434
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/306
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/322
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top