Podatność CVE-1999-0714


Publikacja: 1999-02-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in Compaq Tru64 UNIX edauth command.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Digital -> UNIX 


Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top