Podatność CVE-1999-0734


Publikacja: 1999-08-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A default configuration of CiscoSecure Access Control Server (ACS) allows remote users to modify the server database without authentication.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Ciscosecure 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/3133
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-19990819-dbaccess

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top