Podatność CVE-1999-0772


Publikacja: 1999-06-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Denial of service in Compaq Management Agents and the Compaq Survey Utility via a long string sent to port 2301.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Compaq -> Insight management agent 
Compaq -> Power management 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top