Podatność CVE-1999-0801


Publikacja: 1999-04-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
BMC Patrol allows remote attackers to gain access to an agent by spoofing frames.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BMC -> Patrol agent 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/13204
http://www.iss.net/security_center/static/2075.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top