Podatność CVE-1999-0867


Publikacja: 1999-08-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Denial of service in IIS 4.0 via a flood of HTTP requests with malformed headers.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Commercial internet system 
Microsoft -> Internet information server 
Microsoft -> Site server 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q238349
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/j-058.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/579
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-029

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top