Podatność CVE-1999-0880


Publikacja: 1999-10-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Denial of service in WU-FTPD via the SITE NEWER command, which does not free memory properly.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Caldera -> Openlinux 
BSDI -> Bsd os 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top