Podatność CVE-1999-0910


Publikacja: 1999-09-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Site Server and Commercial Internet System (MCIS) do not set an expiration for a cookie, which could then be cached by a proxy and inadvertently used by a different user.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Commercial internet system 
Microsoft -> Site server 
Microsoft -> Site server commerce 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/625
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-035

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top