Podatność CVE-1999-0915


Publikacja: 1999-10-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
URL Live! web server allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) attack.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Pacific software -> Url live 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/746
http://www.osvdb.org/1129

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top