Podatność CVE-1999-0982


Publikacja: 1999-12-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Sun Web-Based Enterprise Management (WBEM) installation script stores a password in plaintext in a world readable file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Web-based enterprise management 
SUN -> Solaris 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top