Podatność CVE-1999-0996


Publikacja: 1999-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Infoseek Ultraseek search engine allows remote attackers to execute commands via a long GET request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Infoseek -> Ultraseek server 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/6490
http://www.eeye.com/html/Research/Advisories/AD19991215.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top