Podatność CVE-1999-1032


Publikacja: 1991-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in LAT/Telnet Gateway (lattelnet) on Ultrix 4.1 and 4.2 allows attackers to gain root privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digital -> Ultrix 

 Referencje:
http://ciac.llnl.gov/ciac/bulletins/b-36.shtml
http://www.cert.org/advisories/CA-1991-11.html
http://www.securityfocus.com/bid/26
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/584

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top