Podatność CVE-1999-1194


Publikacja: 1991-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
chroot in Digital Ultrix 4.1 and 4.0 is insecurely installed, which allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digital -> Ultrix 

 Referencje:
http://www.cert.org/advisories/CA-1991-05.html
http://www.securityfocus.com/bid/17
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/577

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top