Podatność CVE-1999-1210


Publikacja: 1997-11-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
xterm in Digital UNIX 4.0B *with* patch kit 5 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a core dump file, which is created when xterm is called with a DISPLAY environmental variable set to a display that xterm cannot access.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digital -> UNIX 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=87936891504885&w=2
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/613

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top