Podatność CVE-1999-1265


Publikacja: 1998-09-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SMTP server in SLmail 3.1 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service via malformed commands whose arguments begin with a "(" (parenthesis) character, such as (1) SEND, (2) VRFY, (3) EXPN, (4) MAIL FROM, (5) RCPT TO.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Seatle lab software -> Slmail 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=90649892424117&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=90650438826447&w=2
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/1664

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top