Podatność CVE-1999-1275


Publikacja: 1997-09-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Lotus cc:Mail release 8 stores the postoffice password in plaintext in a hidden file which has insecure permissions, which allows local users to gain privileges.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus cc mail 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/9478
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/1619

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top