Podatność CVE-1999-1355


Publikacja: 1999-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
BMC Patrol component, when installed with Compaq Insight Management Agent 4.23 and earlier, or Management Agents for Servers 4.40 and earlier, creates a PFCUser account with a default password and potentially dangerous privileges.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Compaq -> Insight management agent 
Compaq -> Management agents for servers 

 Referencje:
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=93542118727732&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=93654336516711&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=93759822430801&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=94183795025294&w=2
http://www.compaq.com/products/servers/management/advisory.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/3231

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top