Podatność CVE-1999-1403


Publikacja: 1998-10-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM/Tivoli OPC Tracker Agent version 2 release 1 creates files, directories, and IPC message queues with insecure permissions (world-readable and world-writable), which could allow local users to disrupt operations and possibly gain privileges by modifying or deleting files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli opc tracker agent 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/382
http://www.securityfocus.com/archive/1/10771

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top