Podatność CVE-1999-1404


Publikacja: 1998-10-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM/Tivoli OPC Tracker Agent version 2 release 1 allows remote attackers to cause a denial of service (resource exhaustion) via malformed data to the localtracker client port (5011), which prevents the connection from being closed properly.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli opc tracker agent 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/382
http://www.securityfocus.com/archive/1/10771

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top