Podatność CVE-1999-1414


Publikacja: 1999-05-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Netfinity Remote Control allows local users to gain administrator privileges by starting programs from the process manager, which runs with system level privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Netfinity remote control 

 Referencje:
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=92765856706547&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=92902484317769&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/284

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top