Podatność CVE-1999-1415


Publikacja: 1991-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in /usr/bin/mail in DEC ULTRIX before 4.2 allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Digital -> Ultrix 

 Referencje:
http://www.cert.org/advisories/CA-91.13.Ultrix.mail.vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/27

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top