Podatność CVE-1999-1420


Publikacja: 1998-07-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NBase switches NH2012, NH2012R, NH2015, and NH2048 have a back door password that cannot be disabled, which allows remote attackers to modify the switch's configuration.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
N-base -> Nh2012 
N-base -> Nh2012r 
N-base -> Nh2015 
N-base -> Nh2048 
N-base -> Nh3012 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=90221104526016&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=90221104526065&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/212

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top