Podatność CVE-1999-1421


Publikacja: 1998-07-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NBase switches NH208 and NH215 run a TFTP server which allows remote attackers to send software updates to modify the switch or cause a denial of service (crash) by guessing the target filenames, which have default names.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
N-base -> Nh208 
N-base -> Nh215 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=90221104526016&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=90221104526065&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/212

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top