Podatność CVE-1999-1425


Publikacja: 1997-11-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Solaris Solstice AdminSuite (AdminSuite) 2.1 incorrectly sets write permissions on source files for NIS maps, which could allow local users to gain privileges by modifying /etc/passwd.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.2/10
10/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Solstice adminsuite 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/208
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doctype=coll&doc=secbull/145

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top