Podatność CVE-1999-1458


Publikacja: 1999-01-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in at program in Digital UNIX 4.0 allows local users to gain root privileges via a long command line argument.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digital -> UNIX 

 Referencje:
http://ftp1.support.compaq.com/public/dunix/v4.0d/ssrt0583u.README
http://www.securityfocus.com/archive/1/12121
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/3138

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top