Podatność CVE-1999-1459


Publikacja: 1998-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
BMC PATROL Agent before 3.2.07 allows local users to gain root privileges via a symlink attack on a temporary file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BMC -> Patrol agent 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/534
http://xforce.iss.net/alerts/advise10.php
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/1388

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top