Podatność CVE-1999-1460


Publikacja: 1999-07-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
BMC PATROL SNMP Agent before 3.2.07 allows local users to create arbitrary world-writeable files as root by specifying the target file as the second argument to the snmpmagt program.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BMC -> Patrol agent 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=93198293132463&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=93372579004129&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/525

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top