Podatność CVE-1999-1488


Publikacja: 1999-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
sdrd daemon in IBM SP2 System Data Repository (SDR) allows remote attackers to read files without authentication.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> System data repository 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/371
http://ciac.llnl.gov/ciac/bulletins/i-079a.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/7217.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top