Podatność CVE-1999-1504


Publikacja: 1998-04-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stalker Internet Mail Server 1.6 allows a remote attacker to cause a denial of service (crash) via a long HELO command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Stalker -> Stalker internet mail server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/62
http://www.securityfocus.com/archive/1/8951

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top