Podatność CVE-1999-1527


Publikacja: 1999-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Internal HTTP server in Sun Netbeans Java IDE in Netbeans Developer 3.0 Beta and Forte Community Edition 1.0 Beta does not properly restrict access to IP addresses as specified in its configuration, which allows arbitrary remote attackers to access the server.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Forte 
SUN -> Netbeans developer 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=94338883114254&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/816

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top