Podatność CVE-1999-1531


Publikacja: 1999-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in IBM HomePagePrint 1.0.7 for Windows98J allows a malicious Web site to execute arbitrary code on a viewer's system via a long IMG_SRC HTML tag.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Homepageprint 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=94157187815629&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/7767.php
http://www.securityfocus.com/bid/763

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top