Podatność CVE-1999-1536


Publikacja: 1999-07-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
.sbstart startup script in AcuShop Salesbuilder is world writable, which allows local users to gain privileges by appending commands to the file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Acushop -> Salesbuilder 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=93347785827287&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/560

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top