Podatność CVE-2000-0027


Publikacja: 1999-12-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Network Station Manager NetStation allows local users to gain privileges via a symlink attack.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.2/10
10/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Network station manager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/900
http://www.securityfocus.com/archive/1/39962
http://www.iss.net/security_center/static/5381.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top