Podatność CVE-2000-0050


Publikacja: 2000-01-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Allaire Spectra Webtop allows authenticated users to access other Webtop sections by specifying explicit URLs.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Allaire -> Spectra 

 Referencje:
http://www.allaire.com/handlers/index.cfm?ID=13976&Method=Full
http://www.securityfocus.com/bid/915

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top