Podatność CVE-2000-0079


Publikacja: 2000-01-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The W3C CERN httpd HTTP server allows remote attackers to determine the real pathnames of some commands via a request for a nonexistent URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
W3C -> Cern httpd 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/936

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top